SE/SI naposledy. Část 4.

15/04/2024

Takže, už víte o "se/si" toto, toto a toto. A to není málo! Ale my vám ještě přidáme a pak na nějakou dobu téma SE/SI opustíme. Ne že bychom k němu řekli všechno, ale prozatím – stačí.

Určitě znáte slovesa "dělat", "vařit", "psát", "číst"…A kdybychom se vás zeptaly, zda u sebe "SE" mají, nebo ne, řeknete: "Ne!" A budete mít pravdu.

Jenže. Co potom s větami:

"Prosím tě, jak SE to VAŘÍ?" "Paní učitelko, jak SE to PÍŠE?" "Don Quijotte SE ČTE "don kichot". "Jak SE DĚLÁ dobrá webová stránka?"

Existuje v češtině taková věc – REFLEXIVNÍ PASIVUM.

Používáme ho, když neříkáme, KDO KONKRÉTNĚ NĚCO dělá, ale říkáme, že SE to prostě nějak DĚLÁ:

V Plzni se vaří pivo (В городе Пльзень варится пиво). Na Moravě se pěstuje víno (На Мораве выращивается виноград). Jak se to píše? (Как это пишется?) Jak se dělá dobrá pizza? (Как готовится вкусная пицца?) Říká se, že spolu chodí. (Говорят / Говорится, что они встречаются). Ten dům se staví už tři roky. (Этот дом строится уже три года).

Jak SE reflexivní pasivum TVOŘÍ? To už jste asi pochopili: prostě přiděláte "SE" k nezvratnému slovesu ve třetí osobě (on, ona, ono; oni) – dělá se / dělají se; staví se / stavěj se; píše se / píšou se. POZOR! Ne každé sloveso může mít tuto reflexivně-pasivní formu!