Seriál o SE a SI. Část 3.

22/03/2024

Ano, stále pokračujeme. Aspoň vidíte, že SE na otázku "Kam mám dávat to SE/SI?!" NEDÁ odpovědět za minutu. Je to komplexní téma. Ale čas a - hlavně! - chuť dostat se češtině pod sukni máme, takže - вперед и с песнями.

Zajímá-li vás téma "se/si" v češtině a jste tady poprvé, začněte zde, pak pokračujte tady a až pak se vraťte k tomuto článku.

Takže. Další skupinou sloves, u kterých mohou se SE/SI nastat problémy, jsou slovesa, která se mohou užívat jak bez ničeho (žádné SE/SI), tak se SE/SI.

V tomto případě SE/SI fungují jako zkrácené tvary zájmen: SE = sebe, SI = sobě.

Podívejte se.

Máme sloveso MÝT. Můžu mýt něco: nádobí, dítě. Myju nádobí. Myju dítě. 

Pokud k tomuto slovesu přidám SE, už mluvím o tom, že SE MYJU CELÁ, myju sebe: Myju se každý den. Honza se dlouho myje.

Ale pokud k tomuto stejnému slovesu přidám SI, tak říkám, že SI MYJU JEN NĚCO, myji sobě nějakou část těla: Alena si každý den myje hlavu. Honzík si nerad myje ruce. 

Ještě jednou: mýt koho, co; mýt se - mýt celého sebe; mýt si - mýt sobě něco, nějakou část těla.

Stejné je to u slovesa obléknout, obléknout se, obléknout si:

Janičko, pojď sem, musím tě OBLÉKNOUT (obléknout koho, co).

Počkej na mě, ještě SE musím OBLÉKNOUT (sebe celou).

OBLÉKNU SI bundu a jdu (sobě něco).


Neumím říct, kolik takových sloves v češtině je. Ale dost.

Если вы хотите разобраться в том, как и куда в чешском ставить SE/SI, но вы здесь впервые, то начните тут, а потом идите вот сюда. Только потом возвращайтесь к этой, 3-й части.

Итак, следующей группой глаголов, у которых с SE/SI могут настать сложности, является группа глаголов, которые могут употребляться как самостоятельно (без SE/SI), так с обоими этими возвратными местоимениями. 

В данном случае эти SE/SI соответствуют кратким формам местоимений: SE - это как бы СЕБЯ, SI - что-то типа СЕБЕ.

Следите за руками.

Вот есть у нас глагол MÝT (мыть). Мы можем либо мыть что-то, скажем, посуду или чумазого ребенка (MÝT), или же мытьСЯ целиком (MÝT SE), или же мыть СЕБЕ какую-то часть тела (MÝT SI).

Myju nádobí. Myju dítě. - Я мою посуду. Я мою ребенка.

Myju se každý den. Honza se dlouho myje. - Я моюсь каждый день. Гонзик долго моется.

Alena si každý den myje hlavu. Honzík si nerad myje ruce. - Алена каждый день моет (себе) голову. Гонзик не любит мыть (себе) руки.

Со следующим глаголом obléknout - одевать, надевать; obléknout se - одеваться; obléknout si - надевать уж, будьте добры, разберитесь самостоятельно в чешской части, я заколебалась переводить каждое слово :

Сколько таких глаголов в чешском, быть может, кто-то и знает. Но это не я. Но - достаточно.