SE a SI. Část 2

15/03/2024

Myslíte SI, že jste SE už trochu zorientovali ve zvratných zájmenech "se" a "si"? Dobře vy. Pojďte SI teda do toho vnést malinko chaosu.

ČESKY

V minulém článku jste se dozvěděli, že v češtině existují zvratná (dívat se, smát se, usmívat se, stěžovat si) a nezvratná slovesa (dělat, pracovat, běhat).

 

Představte si, že v češtině jsou taky slovesa, která mění svůj význam podle toho, zda je použijete se "se"/"si" nebo bez "se"/"si":prát - prát se; hádat - hádat se; jmenovat - jmenovat se; učit - učit se; dostat - dostat se; stát - stát se; užívat - užívat si; těšit - těšit seRada je stále stejná: když se dozvídáte nové slovo - pořádně se s ním seznamte, prozkoumejte, ochutnejte, vyzkoušejte, pozorně se podívejte, z jakých částí se skládá.

Pokračování příště...


RUSKY

В прошлый раз мы вам открыли тайну про то, что в чешском существуют глаголы возвратные (dívat se, smát se, usmívat se, stěžovat si) и невозвратные (dělat, pracovat, běhat), то есть глаголы, у которых по умолчанию есть SE/SI, или же такового нет.

Представьте себе, представьте себе, что есть в чешском и такие глаголы, значение которых изменяется в зависимости от того, пришпандорите вы к ним это SE/SI или нет. И не то что чуть-чуть модифицируется (про этот случай расскажем позже)! Э нет! Значение вот просто совсем другое:

prát - это "стирать", а prát se - драться; hádat - отгадывать, hádat se - ссориться; jmenovat - назначать, jmenovat se - называться, звать кого-то как-то; učit - преподавать, učit se - учиться, изучать; dostat - получить, dostat se - дойти, попасть, поступить; stát - стоять, stát se - случиться; užívat - употреблять, užívat si - наслаждаться; těšit - радовать кого-то чем-то, těšit se - предвкушать, ожидать.

Michal o víkendu často pere / Michal se o víkendu často pere - Михал по выходным часто стирает / Михал по выходным часто дерётся.

Učím matematiku / Učím se matematiku - Я преподаю математику / Я изучаю математику

Snad dostanu aspoň trojku / Snad se dostanu na univerzitu - Надеюсь, что получу хотя бы трояк / Надеюсь, я поступлю в университет

А? Чувствуете разницу? Чё делать, спрашивается? А всё то же - изучать язык систематически и внимательно: сталкиваясь с новым глаголом, не неситесь сломя голову, ставя SE/SI абы куда, а ознакомьтесь с ним, попробуйте на вкус и цвет, рассмотрите в лупу. И поверьте - сложно только первых лет 15, там разберётеСЯ.

Продолжение следует.