Nevíš si rady se "si" a "se"? Část 1.

08/03/2024

Kdybych musela vytvořit žebříček témat, která studentům češtiny jako cizího jazyka činí největší potíže, o první místo by se dělila dvě krátká slůvka "se" a "si". Pokusíme se do toho vnést trochu jasnosti. 

První věc, kterou uvedeme ihned na začátku: pamatujte si, že užívání "se" a "si" má svoje pevně daná pravidla a zákonitosti. Tato slova nemůžete jen tak nazdařbůh někam přidávat, nebo - naopak - libovolně ubírat.


Pak: musíte si udělat jasno v tom, že není "se" jako "se" a není "si" jako "jsi": SE může být předložkou (se sestrou, se školou), vás ale bude hlavně zajímat SE jako zvratné zájmeno u některých sloves (dívat se, prát se); SI - je zvratné zájmeno u některých sloves, zatímco JSI - je 2. osoba slovesa BÝT (Kde jsi? Kam jsi včera šel?).

Dále: sloveso může být nezvratným, tedy nemít u sebe žádné zvratné zájmeno (dělat, pracovat, učit), anebo zvratným, což znamená že jeho SOUČÁSTÍ je zvratné zájmeno. V češtině jsou dvě zvratná zájmena: SE a SI. Takže to může být například: učit se, těšit se, smát se, bát se, NEBO dát si, stěžovat si, všimnout si.A pro dnešek poslední informace: SE a SI v češtině nejsou napevno přidělána k slovesu! Proto stojí někde jinde (na 2. logické pozici). Ale stále každé SE a každé SI má své vlastní sloveso, ke kterému patří.Takže, jaký z toho plyne závěr? Neběžet před kobylou. Neučit se překotně, ale systematicky. Když se učíte nějaké nové sloveso, dobře se s ním seznamte: je to sloveso nezvratné (nemá u sebe se, si), nebo zvratné (má u sebe se, si)? Pokud je to sloveso nezvratné, nic k němu nepřidávejte. Pokud je zvratné, nic mu neubírejte.

Pokračování příště...

Первое и самое важное: запомните раз и навсегда - использование возвратных местоимений SE и SI в чешском руководствуется совершенно строгими правилами. Это вам так только кажется, что чехи их ставят от балды то туда, то сюда, а то и вовсе про них забывают.

Дальше: вы должны хорошенько разобраться в том, что SE может оказаться не только частью глагола, и и тупо предлогом (se sestrou - с сестрой; se školou - с школой). В вот SI звучит точно так же, как 2-е лицо глагола být (быть): JSI: Kde jsi? - Ты где? Kam jsi včera šel? - Куда это ты вчера шел? Но ни предлоги, ни глагол "быть" нас нынче не интерусуют, мы с вами про другое.

Дальше: все-все-все-все-все глаголы можно разделить на две группы: невозвратные (такие, у которых нет этого SE, SI, ну, скажем: dělat, pracovat, učit (преподавать!)), и возвратные, у которых оно, соответственно, есть. (Смотрите, в русском то же самое: есть вот такие глаголы: делать, смотреть, ждать, а есть этакие - улыбаться, бояться, радоваться. Вы ж не станете говорить "улыбать", "смеять" и "боять", правда? Вот и в чешском не теряйте этих SE, SI). Проблема в том, что в чешском этих форм две: SE и SI, то есть возвратный глагол может выглядеть и так: učit se (учиться, изучать), těšit se (предвкушать, ждать с нетерпением), smát se (смеяться), bát se (бояться), и так: dát si (заказать в ресторане), stěžovat si (жаловаться), všimnout si (заметить)

Ну и последняя инфа про se и si (на сегодня): тогда как в русском и украинском "СЯ" накрепко приделано к глаголу и никуда от него не денется (и никуда ся от него не денет, сказали бы чехи), в чешском эти SE, SI бегают по предложению, обычно торопясь на 2-е логическое место в нем. То есть если вы видите в предложении какое-то SE, SI, ищите неподалеку глагол (а иногда и подалеку).

Итак, какова мораль сей басни? Мораль сей басни такова: не бежать поперед телеги. Изучайте язык систематически. Изучая новый глагол, хорошенько его рассмотрите, познакомьтесь с ним: возвратный это товарищ, невозвратный...Коль невозвратный - не пришпандоривайте к нему ничего лишнего. Коль возвратный - не лишайте его его возвратного достоинства, не отбрасывайте SE, SI!

Продолжение следует.