JC Alphabet s.r.o.

Naše jazykové centrum se narodilo 19. ledna 2023, kdy jsme mu vymyslely název. Tomuto dni, přesněji řečeno večeru, předcházela léta, kdy jsme my - zakladatelky centra Anna Simotová a Nela Altman - vytrvale učily češtinu jako druhý jazyk a další jazyky. A to soukromě, pro jazykové školy, ve skupinách a na vlastních kurzech. Potkaly jsme se v roce 2021 a začaly jsme spolupracovat. Ve chvíli kdy jsme dohromady měly přes 100 žáků, pochopily jsme, že je na čase své síly spojit a dát všemu novou formu. A tak nás tady máte!


Bc. Anna Simotová

Vystudovala bakaláře na Vilniuské státní univerzitě, obor: Slovanská filologie (čeština). Od druhého ročníku v rámci studentské výměny studovala na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Po studiích zůstala v České republice. Během studia doučovala ruštinu, soukromě a pro jazykovou školu Extern v Plzni. Po škole se chvíli pracovně hledala, aby se v roce 2005 stala překladatelkou a tlumočnicí na volné noze. Do roku 2018 se věnovala převážně překladům a tlumočení, ovšem stále soukromě doučovala ruštinu a později češtinu pro cizince. Od roku 2016 učila češtinu zaměstnance společnosti Faurecie v Písku. V roce 2018 pracovala jako lektorka češtiny pro cizince v rámci projektu Krajané v Červené nad Vltavou. V roce 2019 pod značkou Češtinářka s přízvukem otevřela v Písku vlastní skupinové kurzy češtiny pro cizince.

Anna vás bude učit hlavně v rekvalifikačních nebo skupinových kurzech češtiny

Mgr. Nela Altman

Vystudovala bakaláře a magistra na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor: Učitelství angličtiny a češtiny pro cizince. Už během studia se věnovala soukromé výuce dětí i dospělých na vlastní pěst, v kurzech Městské knihovny v Písku nebo výuce zájmové angličtiny na ZŠ Hodějovice v Českých Budějovicích. Další zkušenosti nabrala na zahraničním pobytu v programu Erasmus. Didaktice jazyků se dále věnuje při doktorském studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě státní zkoušky z anglického jazyka získala mezinárodní certifikát potvrzující úroveň C2.

S Nelou se potkáte především v rekvalifikačních nebo skupinových kurzech češtiny. Dále na kurzech angličtiny, specializuje se na výuku mládeže a dospělých a přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám a maturitě.