Aktuálně 

Ve spolupráci s píseckým Úřadem práce nyní realizujeme dva rekvalifikační kurzy:

Český jazyk - základní kurz (60 hodin) - 9. 5. až 15. 6. 2024

Český jazyk - navazující kurz (120 hodin) - 9. 5. až 4. 7. 2024

Od 15. dubna 2024 do 26. června 2024 probíhají kurzy českého jazyka pro držitele dočasné ochrany.

DALŠÍ ZÁPIS - ZÁŘÍ 2024!

Adresa: Karlova 108, 1. patro, JC Alphabet - UČEBNA 1.

Při čekání na nový kurz můžete zatím studovat doma. Užitečné odkazy najdete v článku na blogu.

Chcete mluvit česky, že ano?

Jasně, proto jste tady. Tak fajn, pojďme na to. Pojďme společně zjistit, k čemu jsou všechny ty háčky-čárky-kroužky; jak se používá a kam patří se-si; proč Češi - PROBOHA! - nemluví tak, jak je to napsáno v učebnici. Začněte česky rozumět, mluvit, číst a psát.

Profesionálně, vlídně, trpělivě, bezpečně a radostně vás provedeme po zajímavé cestě poznávání nového jazyka, upozorníme na nebezpečná místa, pomůžeme vám udržet motivaci při studiu češtiny. 

Chcete umět víc než češtinu? 

Neumíme učit jen češtinu. Teda: umíme učit nejen češtinu. Brzy vám nabídneme výuku angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo ukrajinštiny. Zatím si opakujte české rčení: Trpělivost růže přináší.

Máte na nás dotaz?